Abonnement vakblad LASTECHNIEK

Wij danken u om onderstaande gegevens in te vullen voor de aanvraag van uw abonnement op het vakblad LASTECHNIEK.

Het abonnement wordt op jaarbasis gefactureerd en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.
Annulaties dienen schriftelijk te worden bevestigd, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand.
Prijswijzigingen worden steeds per voorafgaandelijk schrijven aan de abonnees meegedeeld.

Tarieven geldig voor 2024.

Aanvrager abonnement vakblad LASTECHNIEK
Bent u aangemeld en verschijnen de gegevens niet langer correct? Corrigeer dan in onderstaande velden waar nodig.
Bedrijf / Onderwijsinstelling
Bent u aangemeld en verschijnen de gegevens niet langer correct? Wijzig dan eerst uw gegevens via 'Mijn Profiel'
Bestelling
Facturatiegegevens
Gegevens voor opmaak factuur
Afwijkend verzendadres LASTECHNIEK
Standaard wordt het vakblad LASTECHNIEK verstuurd naar het adres hierboven vermeld. Indien afwijkend kunt u hieronder een alternatief adres in België opgeven.
About the organization
Uw goedkeuring