Friction Stir Welding van aluminium

Eind 2006 ging project CASSTIR van start, met als volledige titel "Innovatief verbinden van kritische aluminiumstructuren met de friction stir welding techniek". Dit onderzoek, dat een samenwerking betreft tussen het BIL, CEWAC en de universiteiten van Louvain-La-Neuve (UCL) en Gent, wordt uitgevoerd voor rekening van het Federaal Wetenschapsbeleid, ter uitvoering van het "Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden".
Hier wordt, naast een beschrijving van de friction stir welding techniek zelf en de projectdoelstellingen, een overzicht gegeven van de belangrijkste realisaties binnen dit project gedurende het eerste projectjaar.

TAP2 PROJECT "CASSTIR": SAMENWERKING TUSSEN BIL, UCL-PRM, CEWAC EN UGENT

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel