Mechanisch verbinden van lichtgewicht materialen (MECHJOIN) - Samenvatting resultaten

De focus in MECHJOIN ligt op de toepassing van twee van de meest belangrijke mechanische en dus “koude” verbindingstechnieken (clinchen en zelf-ponsend rivetteren) voor hoogsterkte lichtgewicht materialen. Het belangrijkste probleem in dit verband is dat deze materialen een beperkte ductiliteit bezitten, terwijl deze processen plaatselijk zeer grote plastische rekken veroorzaken. Derhalve gaat het verbinden van deze materialen gewoonlijk gepaard met scheuren die geïntroduceerd worden tijdens het verbindingsproces.

 • ing. Nelis Vandermeiren

  IWE
  contactpersoon
  Team Leader Material testing | Project Engineer
  Telefoonnummer:
  +32 (0)9 292 14 25