Evaluatieformulier BIL/NIL Lassymposium 2021

Beste Symposiumdeelnemer,

U was aanwezig op het BIL/NIL Lassymposium op 17 en/of 18 november 2021 te Antwerp Expo.
Graag nodigen wij u uit om uw mening over het aangeboden programma en omkadering met ons te delen aan de hand van dit evaluatieformulier.

Bedankt alvast voor uw input!