COAMWELD - reglement van orde van de begeleidingscommissie

Beste,

Uw bedrijf is lid van de begeleidinsgsgroep binnen het COAMWELD project.

PROJECT: Fabrication of advanced metallic components through combination of additive manufacturing and welding (COAMWELD)
(project HBC.2020.2994)

Subsidieprogramma: VLAIO - COOCK CorNet

Het Reglement van Orde van de Begeleidingsgroep beschrijft het doel, de taken en werking van deze begeleidingsgroep. In het bijzonder vermeldt dit document de verantwoordelijkheden en rechten/plichten van de begeleidingsgroep, als ‘klankbord’ voor de opvolging van de projectvooruitgang en rapportering, samenstelling en praktische werking, IPR en deontologische aspecten (confidentialiteit, gebruik van projectresultaten e.d.) en latere valorisatie van de projectresultaten.
Om als geregistreerd bedrijf toegang te krijgen tot de verslagen en resultaten van dit onderzoek, is ondertekening van dit reglement een must.

Reglement van Orde van de Begeleidingsgroep: reglement_van_orde_-_coamweld.pdf  

Bedankt voor uw engagement en het indienen van onderstaande verklaring.

ir. Koen Faes, Projectleider BIL

Verklaring
Geregistreerde bedrijfsgegevens Gebruikersgroep project COAMWELD
Onderstaande Bedrijfsgegevens werden verkregen in het kader van de uitvoering van een opdracht of eerdere projectsamenwerking. Wenst u deze te wijzigen, stuur dan een mail naar website@bil-ibs.be of gebruik het Opmerkingenveld hierboven.
  • - None Found -

Uw contactgegevens
Onderstaande Persoonsgegevens werden verkregen in het kader van de uitvoering van een opdracht of eerdere projectsamenwerking. Bijsturen van voornaam, naam, functie, telefoon- en mobiel nr. is mogelijk in onderstaande velden. Wenst u echter uw e-mailadres te wijzigen, stuur dan een mail naar website@bil-ibs.be of gebruik het Opmerkingenveld hierboven.