Jaarverslag BIL 2022

2022 was een bijzonder jaar waarin de toekomst van het BIL op meerdere vlakken een nieuwe wending kreeg.

Zo werd de strategische oefening afgerond waarin een werkgroep, samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur en de directie van het BIL zelf, keken naar de levensvatbaarheid van het instituut op lange termijn. In een snel complexer wordende context en groeiende onzekerheden met betrekking tot projectsubsidies, een snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de geplande verjonging van het BIL personeelsbestand, werd gekeken met welke partners een solide samenwerking opgezet kon worden. Dit alles om de doelstellingen van het BIL, zoals collectieve dienstverlening en advies, opleidingen, het uitvoeren van onderzoeksprojecten en het opvolgen van de wijzigingen rond lasnormen, te kunnen blijven garanderen voor de Belgische industrie.

Het resultaat van die strategie-oefening is de oprichting van een nieuwe vennootschap, het BIL Industrie bv, als 50/50 joint venture tussen het BIL vzw en Finocas nv. Via Finocas, op haar beurt ook een joint venture tussen de Vlaamse overheid en ArcelorMittal België, en in het bijzonder haar dochters OCAS en Endures krijgt het BIL Industrie extra toegang tot performante labofaciliteiten en complementaire metallurgische en corrosietechnische expertise. Finocas en haar dochters zullen op hun beurt toegang hebben tot de erkende bijzondere lastechnische expertise van het BIL personeel. Bij de oprichting van BIL Industrie is daarbij bijzondere aandacht besteed aan het structureel verzekeren van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de nieuwe vennootschap.

Dankzij dit partnerschap zijn we ervan overtuigd de opgebouwde lastechnische expertise in België op lange termijn te verankeren.

De oprichting van het BIL Industrie bv en de overbrenging van de industriële adviesactiviteiten van het BIL vzw in de nieuwe vennootschap werd eind 2022 door de Raad van Bestuur van het BIL vzw zonder tegenstemmen goedgekeurd en zal in voege gaan medio 2023. Het BIL vzw blijft een operationele entiteit met een sterk team van een 8-tal lasingenieurs en lasdeskundigen dat zich zal focussen op de projecten, opleidingen, lasnormen en de collectieve opdrachten aan de industrie. De andere personeelsleden zullen werken binnen de BIL Industrie organisatie, waarbij uiteraard heel wat taken onderling uitbesteed kunnen worden.

Ook op personeelsvlak zijn er in 2022 heel wat wijzigingen geweest met onder meer het vertrek van Fleur Maas als directeur en de overname van haar taken door Bart Verstraeten, begin december. Bij deze gelegenheid wil ik, ook in naam van gans de Raad van Bestuur, mijn oprechte dank betuigen aan de jarenlange inzet van Fleur ten dienste van het BIL en zowel Fleur als Bart alle succes wensen in hun nieuwe uitdagingen.

Door al deze veranderingen zouden we haast vergeten dat de reguliere werkzaamheden van het BIL op een hoog en kwalitatief niveau bleven verder lopen met als resultaat wederom een groei in industriële opdrachten en opleidingen, alsook de uitvoering van heel wat onderzoeksprojecten. Ook de audits voor ISO 9001, VCA en BELAC zijn vlot verlopen en hebben geresulteerd in vernieuwde certificaten. Een dikke pluim aan het voltallige BIL personeel voor hun inzet en verwezenlijkingen!

Met de op til zijnde wijzigingen kondigt 2023 zich aan als een uitdagend jaar en ik wens het BIL dan ook alle succes toe om versterkt uit deze transitie te komen.

- Steven Goedseels, Voorzitter BIL -