Gebruik van empirische methodes in metaal-, schade- en corrosieonderzoek toegepast in deskundigenonderzoeken

When: 
Tuesday, 14 September 2021
Start: 
18:30
End: 
22:00
Where: 
Online ZOOM
Language: 
Dutch

Empirische methodes vormen één van de basispijlers van deskundigenonderzoeken door ingenieurs. Er bestaat een waaier aan dergelijke methodes die dikwijls gebaseerd is op principes uit de vastestoffysica of andere takken van de natuurkunde.

Weet u hoe SEM en EDX precies werken en wat hun inherente beperkingen zijn? Hebt u al gehoord van het gebruik van tomografie voor onderzoek van materialen i.h.b. de bepaling van de oorzaak van een breuk? Dan is deze contactavond op uw maat gemaakt: u krijgt een overzicht geïllustreerd met een aantal praktische cases.
 

DOELGROEP

Gerechtsdeskundigen, materiaaldeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, pro-jectingenieurs, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d.
 

SPREKERS

ing. Bart Verstraeten, IWE
Bart Verstraeten is industrieel ingenieur elektromechanica en lasingenieur (International Welding Engineer). Hij begon als adviseur lastechnieken bij het BIL in 1997, waar hij naast lasadvies ook schadeanalyses en projecten deed. Van 2008 tot 2012 werkte hij voor de Petroplus BRC raffinaderij, eerst als inspectie ingenieur en vervolgens als teamleader Mechanical Engineering. In 2012 werd hij technisch directeur bij het BIL en in 2017 tevens ook directeur bij de Belgisch Vereniging voor Lastechniek.

ir. Jens Conderaerts
Jens Conderaerts is burgerlijk ingenieur materiaalkunde met focus op metalen en keramieken. Na de studies werkte hij als medewerker bij Kaneka België aan betere zonnecellen in de imec-laboratoria van Leuven. Na werkzaam te zijn als R&D Projectleider bij Bekaert startte hij in 2012 bij het BIL als projectingenieur rond thema’s schade en corrosie. Samen met 6 collega’s behandelt BIL zo’n 100 schadegevallen per jaar. 

dr. Björn De Samber, Imec-Visionlab
Björn De Samber volgde een opleiding als analytisch scheikundige aan de UGent waarna hij een doctoraat behaalde in het domein X-stralen beeldvorming en spectroscopie. Hij was gedurende twee jaar gastonderzoeker aan het Duitse elektronensynchrotron DESY aan de P06 micro/nanoprobe. Momenteel is hij werkzaam bij Imec-Visionlab aan de UA, waar hij verantwoordelijk is voor het dagelijks management van de FleXCT laboratorium X-stralenscanner. Hij werkt er op het COOCK-FleXCT project van VLAIO dat als doel heeft X-stralentechnologie en industriële toepassingen dichter bij elkaar te brengen.
 

PROGRAMMA

18u30 : Verwelkoming deelnemers

19u00 : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19u10 : Aanvang lezingen

Uiteenzetting door Bart Verstraeten (Belgisch Instituut voor Lastechniek, BIL)
Aan de hand van een aantal cases zullen de verschillende stappen bij de bepaling van de oorzaak van schade besproken worden alsook zal het gebruik en het belang van verschillende onderzoekstechnieken aangetoond worden. 


Presentatie door Björn De Samber (Imec-Visionlab) over het gebruik van laboratorium X-stralen micro-CT voor de industrie.
Na een korte introductie over de basisprincipes van X-stralen micro-CT zal dieper ingegaan worden op de gebruikelijke X-stralen CT workflow, gaande van meting tot visualisatie en de ‘beperkte gegevens’ kwestie die vaak voorkomt bij industriële metingen. Ten slotte wordt het nieuwe FleXCT instrument van Visionlab voorgesteld waarbij de verschillende mogelijkheden voor de industrie worden toegelicht in een aantal praktische cases.


Uiteenzetting door Jens Conderaerts (Belgisch Instituut voor Lastechniek, BIL) over empirische methodes in metaal-, schade- en corrosieonderzoek.
Diverse methodes worden besproken aan de hand van enkele schadegevallen uit de industrie. De methodes omvatten o.a. elektronenmicroscopie (SEM) en EDX-analyse, tomografie van scheuren, analysetechnieken voor bepaling van legeringselementen (GDOES, ICP) en Röntgenstralendiffractie (XRD). 

 

21u30 : Q&A

21u50 : Slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

 

Leden van ie-net - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - BAMTES en RIO's genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 €
Bedrijfsleden van Flanders Make en van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) genieten eveneens het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € *

*BIL-leden kunnen hun kortingscode aanvragen bij Hilde Moens: 0470 606 800

 

Inschrijven