Lascoördinator in de kijker

De lascoördinator is al langer een gekend begrip en een functie die in productiebedrijven zeer belangrijk is. Voor heel wat toepassingen, zoals spoorwegtoepassingen (EN 15085), bouwproducten (EN 1090) en lucht- en ruimtevaart (ISO 24394), wordt er vanuit de normen verwezen naar de lascoördinator. Ook de norm EN ISO 3834 (“ISO 9001 voor het lassen”) verwijst naar het belang van en de gestelde eisen aan de lascoördinator. De lascoördinator moet in alle gevallen voldoende competent zijn en over een gedegen laskennis beschikken. Deze kennis wordt veelal verworven door het volgen van een internationaal erkende en gereglementeerde opleiding.

Het BIL verzorgt al jaren de internationaal erkende kaderopleidingen om de functie van lascoördinator volgens EN ISO 14731 te kunnen uitoefenen. Bij de lascoördinator ligt de focus op het coördineren en de kwaliteitsbeheersing van de laswerken in productie. Deze langlopende kaderopleidingen zijn brede opleidingen waarbij alle lasprocessen, materialen (vooral metalen), een grondige portie constructie en ontwerp en tot slot ook toepassingen en normen (kwaliteitsborging) uitgebreid aan bod komen om zo kennis en competentie in alle sectoren te bekomen.

Cursisten die slagen voor de examens worden bekroond met een Internationaal erkend IIW-diploma:

  • wie het IWE-diploma bezit voldoet automatisch aan het hoogste gespecifieerde coördinatieniveau
  • houders van een IWT-diploma aan het tweede
  • de lasspecialist (IWS) vertegenwoordigt het laagste- daarom niet het minst belangrijke - niveau. De IWS’er fungeert dikwijls als onmisbare schakel tussen de Iasser en de lasingenieur (IWE)/lastechnoloog (IWT).

In tegenstelling tot de langlopende kaderopleidingen, kan de lascoördinator voor staalconstructies EN 1090-2 een opleiding volgen in een kortere tijdspanne (11 sessies) met op het einde, na het succesvol afleggen van examens, de bekroning met een Europees erkend diploma EWCP-1090-2-B (RWC-B).

WIST JE DAT...

de opleiding EWCP-1090-2-B (RWC-B), eventueel zonder het afleggen van de examens, ook beschouwd wordt als een basiscursus “Inleiding tot de lastechniek” voor een waaier van andere personen actief in laswereld: leerkrachten, aankopers, verkopers, tekenaars en ontwerpers.