Jaarverslag BIL 2018

Zoals u kunt lezen in dit jaarverslag, heeft het Belgisch Instituut voor Lastechniek ook in 2018 weer heel wat gevarieerde activiteiten ontplooid, deels op nieuwe thema’s, deels ook verdiepend in het werk wat al eerder uitgevoerd werd.

  • Onder de hoofding ‘industrie 4.0’ is er ook op het gebied van lassen heel wat nieuwe aandacht gegaan naar het gebruik van verschillende lasprocessen voor Additive Manufacturing, tot de uitgebreide mogelijkheden van lasrobot- of lascobotautomatisatie. Het is duidelijk dat veel bedrijven hiermee bezig zijn, en bijstand van het BIL bij deze strategische keuzes en implementaties appreciëren. Het BIL heeft daarom verder geïnvesteerd in de al aanwezige lasrobotcel, maar ook in een nieuwe lascobotsetup, die beiden ter beschikking staan voor de bedrijven.
  • In 2018 zijn verschillende nieuwe onderzoeksprojecten opgestart, met voornamelijk Vlaamse en Europese ondersteuning, gaande van zeer toepassingsgericht onderzoek naar de verschillende nabehandelingstechnieken voor gelast roestvast staal, tot mogelijke verbindingstechnieken voor lichtgewicht vliegtuig- of elektrische auto onderdelen. Daarnaast is er nu ook een onderzoeksproject dat het WAAM proces bestudeert, specifiek met de vraag wat er benodigd zou zijn om dit in een lasatelier te implementeren. Uiteraard blijft het BIL team open om mogelijke nieuwe onderzoeksideeën uit te werken, en de mogelijkheden bij de verschillende subsidiërende instanties te bekijken.
  • De variëteit in industriële opdrachten is ook in 2018 weer gebleken, met 431 individuele opdrachten, gaande van korte analyses, tot meer diepgaande haalbaarheidsstudies of schade-analyses.
  • Voor de opleidingsafdeling was 2018 weer een zeer druk jaar, naast de IWS en IWE/T cursus zijn er ook verschillende opleidingen RWC-B georganiseerd, en ook de Visueel Testing opleiding blijft het goed doen. De nood voor goed opgeleid lastechnisch personeel blijft hoog, en de bedrijven blijven hier een significante investering in hun personeel doen.

De basis van het BIL blijft de kennis en kunde van haar medewerkers, waarbij er ook in 2018 weer is geinvesteerd in de opleiding van deze medewerkers. Uiteraard blijft het nodig om  te zorgen dat de juiste en meest relevante kennis aanwezig is en blijft, om de toekomende uitdagingen aan te kunnen, waarbij ook de leden en klanten van het BIL hun input kunnen blijven geven. Hierbij dan ook dank aan personeel, klanten, leden, en het Bestuur van het BIL voor het vertrouwen en de inzet om samen de toekomstige uitdagingen mee aan te gaan.

- Peter Verhaeghe, Voorzitter BIL -