Innovatieve verbindingstechnieken voor ongelijksoortige plaatmaterialen

De evolutie in de markt om steeds lichtere en minstens even sterke constructies of producten te realiseren blijft zich voortzetten. Voor almaar meer onderdelen wordt overgegaan van het klassieke laagkoolstofstaal naar hoogsterktestaalsoorten of nonferrolegeringen. Het verbinden van verschillende materialen biedt echter enorme uitdagingen, wegens de sterk verschillende materiaaleigenschappen van de te verbinden delen. Twee onderzoeksprojecten lopende aan het BIL beogen het ontwikkelen van
innovatieve technieken die toelaten ongelijksoortige materialen te verbinden.

Deze publicatie is verschenen in METALLERIE - Lees hier het volledige artikel