Verbinden van ongelijksoortige materialen

Conventionele thermische verbindingstechnieken bereiken snel hun technische grenzen, wanneer multimateriaalverbindingen vereist zijn. Verschillende combinaties van materialen en diktes maken het robuust verbinden alsmaar
complexer. Om tegemoet te komen aan de huidige noden op het vlak van het verbinden van ongelijksoortige materialen, heeft het BIL een drietal onderzoeksprojecten opgestart die focussen op dergelijke verbindingen.

Dit artikel werd gepubliceerd in METALLERIE - Lees het volledige artikel