Infofiches Roestvast Staal (RVS) - Deel 7

In deze infofiche gaan we nader in op het booglassen met beklede elektrode, een algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces. We bespreken de elektrodetypes en de lasuitvoering. Tot slot worden de mogelijke voor- en nadelen van booglassen met beklede elektrode opgesomd.

BOOGLASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE