Vooropleiding IWI-C/IWI-S

Deze vooropleiding lastechnologie is bedoeld voor medewerkers die in hun functie te maken hebben met kwaliteit en kwaliteitsborging, maar die niet over het lascoördinatiediploma IWS of IWE/IWT beschikken om de lasinspectie-opleiding IWI-S of IWI-C rechtstreeks te kunnen aanvatten.

Inhoud

Er worden 4 modules behandeld.

Module 1: Lasprocessen en apparatuur
Module 2: Materiaalgedrag bij het lassen en de metallurgische aspecten
Module 3: Constructie en ontwerp
Module 4: Fabricage en toepassingen 

Traject:

  • Initiatieles lastechnologie (2h) te BIL BXL: ontvangst van cursusmateriaal + uitleg aanpak hoe te studeren en oplijsten belangrijkste hoofdstukken
  • Zelfstudie van ontvangen cursusmateriaal (op eigen tempo)
  • Terugkomdag lastechnologie (6h) te BIL BXL: selfassesment (multiple choice vragen) als proefexamen + herhalingsles belangrijkste zaken (in functie van resultaat proefexamen)
  • Intermediate examen lastechnologie als toelatingsexamen inspectiegedeelte (2h) te BIL BXL : schriftelijk (deel multiple choice en deel open vragen)

Toelatingsvoorwaarden

WT-S
De cursisten moeten houder zijn van een diploma beroeps secundair onderwijs 7de jaar met 2 jaar laservaring of beroeps secundair onderwijs 6de jaar met 3 jaar laservaring.

WT-C
De cursisten moeten houder zijn van een diploma industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of hoger technisch secundair onderwijs

Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen eveneens de cursus volgen. Zij bekomen na het afleggen van het examen een getuigschrift, maar kunnen de lasinspectie-opleiding niet  aanvatten.

 

Kostprijs


De kostprijs 2023 voor deze opleiding (incl. cursusmateriaal, initiatie en terugkomdag + intermediate examen):

WT-S:
Lid BIL : 1190 €
Niet-lid BIL : 1325 €

WT-C:
Lid BIL : 1300 €
​Niet-lid BIL : 1445 €

 

Interesse in dit traject ? Contacteer Peter Meys