Bedrijfsprofiel klanten | Profil d'entreprise clients 2019

U bent in onze contactendatabase opgenomen als klant van het BIL.
In het kader van een overheidsaudit klanten 2019 verzoeken wij u vriendelijk onderstaande bedrijfsgegevens te controleren, bij te sturen of aan te vullen. Het invullen neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag.
Wenst u meer info hieromtrent of hebt u opmerkingen, vul het commentaarveld aan of neem contact op met ann.wydooghe@bil-ibs.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vous êtes répertorié dans notre base de données de contacts comme client de l'IBS.
Dans le cadre d'un audit gouvernemental clients 2019, nous vous demandons de bien vouloir vérifier, mettre à jour ou compléter les données d'entreprise ci-dessous. Ceci ne vous prendra que quelques minutes de votre temps.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez des commentaires, veuillez remplir le champ de commentaires ou contacter ann.wydooghe@bil-ibs.be.

Merci d'avance pour votre coopération !

Bedrijfsprofiel | Profil d'entreprise
Bedrijfsnaam en BTW-nr. kunnen niet in de database worden overschreven. Wenst u een update te laten doorvoeren, geef aan in het daartoe voorzien veld of stuur een mail naar website@bil-ibs.be. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le nom de la société et le n° de TVA ne peuvent pas être corrigés dans la base de données. Si vous souhaitez une mise à jour, veuillez l'indiquer dans le champ prévu à cet effet ou envoyer un courriel à website@bil-ibs.be.
  • - None Found -

Uw contactgegevens | Vos coordonnées
Onderstaande persoonsgegevens werden verkregen in het kader van een eerdere opdracht door u als klant bij het BIL. Bijsturen van de eigen voornaam, naam en functie is mogelijk in onderstaande velden. Voor een update van het e-mailadres, geef aan in het daartoe voorzien veld of stuur een mail naar website@bil-ibs.be. Werd deze mail u doorgestuurd? Overschrijf dan deze data NIET maar vul uw gegevens in de vrije velden verder aan aub. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les données personnelles ci-dessous ont été obtenues dans le cadre d'une mission précédente que vous avez confiée à l'IBS en tant que client. La mise à jour de votre prénom, nom et fonction est possible dans les champs ci-dessous. Pour une mise à jour de l'adresse e-mail, veuillez l'indiquer dans le champ prévu à cet effet ou envoyer un e-mail à website@bil-ibs.be. Ce courrier vous a été transmis ? Dans ce cas, veuillez rempir vos données dans les champs libres.
Mijn gegevens | Mes données (mailforward)
Overig | Autre