NEN Bundel 18:2020

Voor de lastechnicus zijn EN- en ISO-normen belangrijke gereedschappen. Met normen kunnen de kwaliteitseisen aan het laswerk beter worden vastgesteld en daarnaast verwijzen steeds meer bestekken naar de normen. In deze normenbundel zijn een dertigtal lasnormen verzameld in één handig boek dat bovendien gunstig geprijsd is.

Bij producten waarvoor een Europese richtlijn geldt en waarbij CE-markering is vereist, denk bijvoorbeeld aan drukvaten en stalen constructies, wordt verwezen naar geharmoniseerde normen. De norm is dan als het ware een technische invulling van de in de richtlijn gestelde eisen. Dankzij deze normenbundel bent u in het bezit van alle relevante (ISO en EN) lasnormen van dit moment.

Tarief: € 369,00

  (excl. 6 % BTW, excl. verzendkosten)

Bestelbon NEN Bundel 18:2020

 

De NEN Bundel 18:2020 bevat een selectie van Nederlandse, Europese en internationale normen. Het zwaartepunt ligt op de normen voor kwaliteitsborging van laswerkzaamheden en gelaste constructies, kwalificatie van lassers en goedkeuring van lasmethoden.