Lassymposium

Het BIL|NIL Lassymposium 2021 gaat door op woensdag 17 en donderdag 18 november 2021.

Samen met het NIL hopen we jullie opnieuw te kunnen ontmoeten in Antwerp Expo (Jan van Rijswijcklaan 191, B-2020 Antwerpen).

Call for Papers 2021

Heb u interesse om een actieve bijdrage te leveren aan dit Lassymposium? Dit kan, door het houden van een lezing of door het aandragen van ideeën omtrent onderwerpen, sprekers of sessievoorzitters.

Uw voorstel voor een themapresentatie ontvangen wij graag vóór 18 juni 2021.
Stuur hiertoe een titel en een samenvatting van maximaal 200 woorden per e-mail naar lassymposium@bil-ibs.be.
Vermeld hierbij ook de naam en juiste titulatuur van degene die de presentatie zal houden. Presentaties bij voorkeur in het Nederlands, eventueel in het Engels.

Call for Papers

Thematische sessies

Lasautomatisatie
 • Nabewerking na het lassen
 • Automatisch lassen vanuit 3D modellen
 • Lasrobot/cobot: evoluties
 • Lasmallen
(Innovatieve) Lasprocessen
 • 3D-printing
 • Evoluties bij TIG, MIG/MAG, OP-lassen
 • (Manueel) laserlassen, lasercladding
Corrosie| Schadegevallen
 • Breuken, scheuren en corrosie uit de praktijk
 • Oorzaken en remediëring
 • Preventie
Normen
 • Laseisen en normering
 • Kwaliteitsbeheersing binnen je lasbedrijf (ISO 3834, … )
 • Combineren van verschillende normeisen (ASME, EN, DNV,….) Hoe pak je dit aan?
 • Normontwikkeling binnen de laswereld
 • Nieuwe normen of revisie van bestaande lasnormen
 • Praktijkvoorbeelden i.v.m. normenimplementatie

Samen met de collega's van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) staat het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) in voor de organisatie van dit event waar deskundigen lezingen geven over de laatste ontwikkelingen in de verbindingstechniek. Het BIL/NIL (of NIL/BIL) Lassymposium is een meerdaags symposium met thematische sessies. Het biedt de deelnemers een ideaal moment om contacten aan te scherpen tijdens diverse netwerkmomenten. Aangezien de las-economie, de laskwaliteitssytemen en bijgevolg de lastechnische opleidingen op dit moment in een ware stroomversnelling zitten, vinden ook docenten en studenten uit het lastechnisch onderwijs er hun gading.